body_inner

page_wrapper

page

ads

ads_inner

page_inner_wrapper

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_header

content_header_inner

content

article main_content

INLÄMNINGSSTOPP

Tack till alla som har lämnat in kläder och andra varor denna vecka! Fantastiskt mycket fina saker som finns där ute som bara väntar på nya ägare. Tyvärr måste vi dock stänga inlämningen tillfälligt för att komma ikapp med prismärkningen. Vi kommer öppna upp igen längre fram så håll utkik på FB och här på hemsidan.

Vill du sälja?

Roligt att du är intresserad av att sälja hos Lilla Tigern!

Du behöver kontakta butiken innan inlämning för att avtala en tid. Skicka gärna ett meddelande på Facebook, sms (0725-426888) eller via mail ( info@lillatigern.se ) så bestämmer vi en dag och tid som passar båda.

Vid inlämningstillfället går jag igenom dina varor och du får ett kvitto på dessa. Räkna med att det kan ta en stund om det är mycket folk i butiken och/eller om du har många varor. Senare går jag igenom varorna och göra dem redo till försäljning.

Vid första tillfället kommer du även att få skriva på ett kommissions-avtal (se nedan för detaljer) som gäller så länge du önskar vara inlämnare hos Lilla Tigern.

KOMMISSIONS-AVTAL


1. Alla inlämnade varor skall vara hela och rena vid inlämningstillfället. Kläder och textilier skall vara
nytvättade och fint ihopvikta. Leksaker och skor ska vara avtvättade. Varor som behöver batterier skall
innehålla fungerande sådana. Om dessa kriterier inte uppfylls tar Lilla Tigern ut en avgift på 5:- per vara
för arbetet att åtgärda detta.

2. Kommissions-procenten är 30% på försäljningspriset.

3. Lilla Tigern förbehåller sig rätten att sätta försäljningsvärdet på varorna.

4. Inlämnaren accepterar att varorna kan komma att prissänkas till ett billigare pris än ursprungspriset.

5. Märkeskläder (Polarn o Pyret, Pomp de Lux, Newbie, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Gant, Molo, Me&i,
Mini Rodini, Burberry) som Lilla Tigern inte kunnat sälja returneras eller skänkes (det val som inlämnaren
gör, ringas in). Övriga varor returneras inte utan skänkes till välgörande ändamål. I det fallet att varor ska
returneras meddelas detta.Varor som ej avhämtats inom 2 veckor från datumet ni blivit meddelad om
returhämtning tillfaller Lilla Tigern. En summa på 25:- kommer då att tas
ut för returhanteringen.

6. Varje månad görs en sammanställning av föregående månads försäljning. Utifall inlämnaren valt att få
pengarna insatta på kontot varje månad, sätts endast kommission som överstiger 100:- in. Utifall
kommissionen understiger 100:- flyttas dessa över till nästkommande månad. Om inlämnaren har valt
att spara pengarna i butiken kan hen när som helst kontakta Lilla Tigern för att se hur mycket pengar
som har intjänat. Pengarna finns kvar tills hen väljer att handla för dessa eller plocka ut dem på annat
sätt.

7. Om inlämnaren väljer att handla för sin kommission erhålls 10% rabatt vid köp med
kommissiospengarna. Om inlämnaren önskar att alltid få
pengarna insatt på angivet konto meddelas detta vid avtalsskrivningen.

8. Avtalet gäller dig som inlämnare oavsett hur många varor och vid hur många tillfällen varor lämnas in.
Detta tills någon av parterna säger upp avtalet eller Lilla Tigern informerar om annat.

9. Om uppsägning av avtalet önskas, skall detta göras skriftligt. 2 veckor efter uppsägningen är varorna
tillgängliga för avhämtning. Varor som ej hämtats inom 4 veckor från uppsägningsdatumet tillfaller Lilla
Tigern.

10. Lilla Tigern förbehåller sig rätten att säga upp avtalet. Detta skall ske skriftligt. 2 veckor efter
uppsägningen är varorna tillgängliga för avhämtning. Varor som ej hämtats inom 4 veckor från
uppsägningsdatumet tillfaller Lilla Tigern.

11. Lilla Tigern frånsäger sig ansvaret för dina varor vid naturkatastrofer och/eller andra oförutsedda
händelser.

12. De personuppgifter som Lilla Tigern samlar in omfattar namn, adress, telefonnr, e-postadress och
kontonr (ifall du som inlämnare vill ha pengarna insatta på konto). Lilla Tigern behandlar dina
personuppgifter i enlighet med den gällande dattaskyddslagstiftningen. Du kan när som helst avsluta
ditt inlämnaravtal med Lilla Tigern och dina uppgifter kommer då att raderas från Lilla Tigerns
kommissionssystem. Dina uppgifter kan även användas i informations och marknadsföringssyfte. Då
du som inlämnare säger upp ditt inlämnaravtal kommer dina uppgifter även raderas från detta
system.

13. Detta avtalet upprättas i 2 exemplar varav 1 tilldelas inlämnaren och 1 tilldelas Lilla Tigern.
ads_right

ads_right_inner