OBS! Du måste boka tid för inlämning

  • Vi tar emot både sitt/ligg och kombivagnar. OBS! Inte äldre vagnar.

  • Barnvagnen måste vara hel och utan defekter.

  • Vagnen skall vara avtvättad och ren vid inlämningstillfället

  • En komplett beskrivning av vagnen skall medfölja. Denna skall innefatta märke, inköpsår, inköpsställe, nypris, ev speciella funktioner, ev extra utrustning som medföljer. Önskvärt är även en manual om detta finns.

  • Priset sätts i samråd med er.

  • Vid inlämningstillfället går ni igenom barnvagnen tillsammans med personalen

  • Nedanstående avtal skrivs på vid inlämningstillfället

KOMMISSIONS-AVTAL; barnvagnar

*  Barnvagnen skall vara hel, ren och komplett vid inlämningstillfället

 

*  En komplett beskrivning (skriftligt) av vagnen skall medfölja vid inlämning. Denna skall innehålla inköpsår, märke, inköpsställe, nypris, ev speciella funktioner, ev extra delar som ingår.

 

*  Din kommission vid såld vara utgår med 50% av försäljningspriset.

 

​*  Du sätter priset på vagnen men Lilla Tigern har rätten att motsätta sig detta dock sätts    priset alltid i samtycke. Utifall     parterna inte kommer överens inleds icke ett avtal.

 

*  Överenskommet försäljningspris:___________

 

   Överenskommet lägsta försäljningspris:_______________

 

*  När vagnen är såld meddelas inlämnaren detta och pengarna betalas ut till anmält konto senast 7 dagar efter försäljningsdagen.

 

*  Om du önskar säga upp avtalet skall detta göras skriftligt. Dagen efter uppsägningen har kommit Lilla Tigern tillhanda finns vagnen tillgänglig för avhämtning. Vagnen skall hämtas inom 2 veckor från mottagandet av uppsägningen annars skänkt vagnen till välgörande ändamål och du blir fakturerad 500:- för hanteringen.

 

*  Lilla Tigern förbehåller sig rätten att säga upp avtalet. Detta skall ske skriftligt. Dagen efter uppsägningen finns vagnen tillgängligt för avhämtning. Vagnen skall hämtas inom 4 veckor från mottagandet av uppsägningen annars skänks vagnen till välgörande ändamål och du faktureras 500:- för hanteringen.

 

*  Lilla Tigern frånsäger sig ansvaret för vagnen vid naturkatastrofer och/eller andra oförutsedda händelser.

 

*  De personuppgifter som Lilla Tigern samlar in omfattar namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer (ifall du som inlämnare vill ha pengarna insatta på ditt konto). Lilla Tigern behandlar dina uppgifter i enlighet med den gällande datalagstiftningen. Du kan när som helst avsluta ditt inlämnaravtal med Lilla Tigern och dina uppgifter kommer då att raderas från alla register hos Lilla Tigern. Dina uppgifter kan också komma att användas i informations och marknadsföringssyfte av Lilla Tigern. Då du säger upp ditt inlämnaravtal kommer dina uppgifter även raderas från detta system. 

 

*  Detta avtal upprättas i 2 exemplar varav 1 tilldelas inlämnaren och 1 tilldelas Lilla Tigern. 

© 2019 av Lilla Tigern. Proudly created with Wix.com